Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Hüseyin ERKUL

(Bölüm Başkanı)

YÖNETİM BİLİMLERİ 2854 308 hcerkulcomu.edu.tr
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ HUKUK BİLİMLERİ 2880 307 erhangcomu.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa GÖRÜN KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI   306 mgoruncomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şermin ATAK ÇOBANOĞLU SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 2962 309 sermin.atakcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi

Melike ERDOĞAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

YÖNETİM BİLİMLERİ 4069 310 melike.erdogancomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi

Tuğba BAĞBAŞLIOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 4064 210 tbagbaslioglucomu.edu.tr

Arş. Gör.

İsmail KAYAR

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

4057

205

ismailkayarcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Ahmet KURNAZ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1438

301

ahmetkurnazcomu.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 1512 203 mustafagungorcomu.edu.tr