Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Erhan GÜMÜŞ

(Bölüm Başkan V.)

HUKUK BİLİMLERİ 2880 209 erhangcomu.edu.tr
Prof. Dr.

Hüseyin ERKUL

(Anabilim Dalı Başkanı)

YÖNETİM BİLİMLERİ 2853 210 hcerkulcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Şermin ATAK ÇOBANOĞLU SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 2962 309 sermin.atakcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Melike ERDOĞAN YÖNETİM BİLİMLERİ 4069 310 melike.erdogancomu.edu.tr

Arş. Gör.

İsmail KAYAR

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

2855

201

ismailkayarcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Ahmet KURNAZ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

4075

219

ahmetkurnazcomu.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 1512 203 mustafagungorcomu.edu.tr