Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Hüseyin ERKUL

(Bölüm Başkanı)

YÖNETİM BİLİMLERİ 2853 210 hcerkulcomu.edu.tr
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ HUKUK BİLİMLERİ 2880 307 erhangcomu.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa GÖRÜN KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI   210 mgoruncomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şermin ATAK ÇOBANOĞLU SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 2962 309 sermin.atakcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Melike ERDOĞAN YÖNETİM BİLİMLERİ 4069 310 melike.erdogancomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Olkan SENEMOĞLU SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 4034 322 olkansenemoglucomu.edu.tr

Arş. Gör.

İsmail KAYAR

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

2855

201

ismailkayarcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Ahmet KURNAZ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

4075

219

ahmetkurnazcomu.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 1512 203 mustafagungorcomu.edu.tr